volejte +420 777 011 027 (Ing. Šárka Haviarová)

Školení ADR

Rozsah tohoto specializovaného školení je stanoven zněním Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek a věcí ADR a zákonem o silniční dopravě 111/1994 Sb.  Naše akreditované školicí středisko v Litvínově od srpna 2018 spolupracuje při tomto školení se společností M Konzult s.r.o. Díky tomu vám můžeme nově nabídnout nejen příznivější ceny než dosud, ale především kvalitní výuku  a spolupráci se zkušenými lektory a poradci ADR.

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohody ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni zúčastnit se zvláštního školení řidičů zakončeného zkouškou. Po jejím úspěšném zvládnutí obdrží průkaz: „ADR osvědčení o školení řidiče“. Jeho platnost je 5 let. V posledním roce platnosti je možné průkaz prodloužit o dalších 5 let absolvováním obnovovacího školení.

Školení je prováděno prezenční formou, přednášející jsou zkušení lektoři a poradci ADR, s nimiž budete mít možnost nejen prodiskutovat všechny „nástrahy“, ale rovněž absolvovat cvičné testy, což vám může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.

Rozsah školení

 1. Základní kurz pro kusovou přepravu a látky volně ložené (kromě tříd 1 a 7)
 2. Nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty)
 3. Nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky)
 4. Nástavbový kurz pro cisternovou přepravu

Celé třídenní školení se týká řidičů, kteří absolvují nový –  základní kurz č.1, příp. mají propadlé osvědčení. Pokud řidič obnovuje platné osvědčení, nebo rozšiřuje o další třídy, pak školení, včetně zkoušky, trvá 2 dny (druhý a třetí). Školení tzv. „osob podílejících se na přepravě“ trvá jeden den – dle dohody (první nebo druhý).

Pro další informace volejte 777 011 027 – Ing. Šárka Haviarová

NOVINKA - ADR Befähigungsschein

Jako jediná společnost v ČR vám nabízíme ve spolupráci se společností M KONZULT s.r.o. tuto naprosto jedinečnou možnost získat "Befähigungsschein" podle § 20 německého zákona o výbušninách.

Absolvování tohoto školení je podmínkou pro kohokoliv, kdo přepravuje (nemusí to být jen řidič - ve vozidle) výbušniny po území SRN. Nutné obnovit po 5 letech
exkluzivně

Ceny kurzů:

Základní kurz

pro kusovou přepravu a látky volně ložené (kromě tříd 1 a 7)
 • 4 462 Kč bez DPH
 • 5 400 Kč s DPH

Obnovovací kurz

 • 2 975 Kč bez DPH
 • 3 600 Kč s DPH

Nástavbový kurz

pro cisternová vozidla
 • 1 735 Kč bez DPH
 • 2 100 Kč s DPH

1 třída cisteren

školení na 1 třídu cisteren
 • 1 157 Kč bez DPH
 • 1 400 Kč s DPH

Obnova základního kurzu

a cisteren po 5 letech - obnova ZK+C
 • 4 876 Kč bez DPH
 • 5 900 Kč s DPH

Specializační kurz

na třídu 1 nebo 7
 • 3 471 Kč bez DPH
 • 4 200 Kč s DPH

Školení osob

podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR
 • 2 479 Kč bez DPH
 • 3 000 Kč s DPH